چای الامیر

چای ارل گری الامیر

ما خوش طعم ترین و معطرترین چای های ارل گری را برگزیده و ارایه مینماییم. انواع مختلفی از چای ارل گری را از سریلانکا وارد کرده و توسط بهترین سیستمهای تمیزکننده و ترکیب کننده و طعم دهنده چای تولید کرده و چای ارل گری را در بسته بندی های سبک (۵۰۰گرمی و ۱۰۰ گرمی) و تی بگ تولید و عرضه مینماییم. بسته بندی های چای های ما به صورت زیر هستند:

چای 100 گرمی ارل گری الامیر

ابعاد مادر کارتن: 230 * 330 * 230 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 48 عدد وزن کارتن: 4.8 کیلوگرم

چای 500 گرمی ارل گری الامیر

ابعاد مادر کارتن: 242 * 520 * 175 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 12 عدد وزن کارتن: 6 کیلوگرم

چای کیسه ای 25 عددی ارل گری الامیر

ابعاد مادر کارتن: 335 * 395 * 520 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 36 عدد وزن کارتن: 7.2 کیلوگرم

چای سبز الامیر

ما مرغوبترین و بهترین چای های سبز را برگزیده و ارایه مینماییم. چای سبز تولیدی ما توسط بهترین سیستمهای تمیزکننده و ترکیب کننده و طعم دهنده چای با بهترین کیفیت تولید آماده شده و چای سبز را در بسته بندی تی بگ تولید و عرضه مینماییم. بسته بندی های چای سبز ما به صورت زیر است:

چای سبز کیسه ای 25 عددی الامیر

ابعاد مادر کارتن: 335 * 395 * 520 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 36 عدد وزن کارتن: 7.2 کیلوگرم

چای سیلان الامیر

ما خوش طعم ترین و معطرترین چای های سیلان را برگزیده و ارایه میدهیم. انواع مختلفی از چای سیلان را از سریلانکا وارد کرده و توسط بهترین سیستمهای تمیزکننده و ترکیب کننده و طعم دهنده ی چای که سرمایه گذاری کرده ایم که چای را از خرده های چوب ، سنگ ریزه، گردوغبار و هرگونه قطعات فلزی جدا و تمییز کرده و چای سیلان سیاه خالص را در بسته بندی های سبک (۵۰۰گرمی و ۱۰۰ گرمی) و تی بگ تولید و عرضه مینماییم. بسته بندی های چای های ما به صورت زیر هستند:

چای 100 گرمی سیلان الامیر

ابعاد مادر کارتن: 230 * 330 * 230 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 48 عدد وزن کارتن: 4.8 کیلوگرم

چای 500 گرمی سیلان الامیر

ابعاد مادر کارتن: 242 * 520 * 175 سانتی متر * 520 * 175 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 12 عدد وزن کارتن: 6 کیلوگرم

چای کیسه ای 100 عددی سیلان الامیر

ابعاد مادر کارتن: 335 * 395 * 520 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 36 عدد وزن کارتن: 7.2 کیلوگرم

چای کیسه ای 25 عددی سیلان الامیر

ابعاد مادر کارتن: 310 * 315 * 210 سانتی متر تعداد جعبه در هر مادر کارتن: 50 عدد وزن کارتن: 2.5 کیلوگرم